FECIF - The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries
Über  FECIFĄ propos de FECIF

O FECIF

Europejska Federacja Doradców i Pośredników finansowych (FECIF) została utworzona w czerwcu 1999 roku dla rozwoju i promocji roli finansowych doradców i pośredników w Europie.  FECIF jest niezależną organizacją non profit wsytępującą w imieniu doradców i pośredników finansowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Jest jedyną tego typu organizacją w Europie. Siedziba FECIF mieści się w Brukseli.

Aby skuteczniej reprezentować interesy Państw członkowskich, FECIF powołał dwie  narodowe organizacje – FECIF Grecja i FECIF Polska.

Europejska społeczność doradców finansowych liczy obecnie ok 500 000 osób, wykonujących ten zawód jako główny, z czego 280 000 osób zrzeszonych jest różnych organizacjach.

Możliwości (Scope)

Fachowe doradztwo finansowe jest skutecznie ograniczane przez wąskie przepisy, stale wzrastające koszty proceduralne, rozwój często nie realnych nowych technologii, oraz wzrastający współczynnik niedoinformowanych konsumentów.

Europejskie prawo dotyczące usług finansowych, stworzone aby chronić interesy konsumenta, powinno być zintegrowane.

Jakiekolwiek działanie, mające na celu zmianę obecnej sytuacji, wydaje się niezwykle trudne w opinii rządów państw europejskich. A zmiany są nieuniknione, patrząc choćby na problem europejskich systemów emerytalnych. Harmonizacja prawa pozwoliłaby obrać odpowiedni kierunek oraz dała by przejrzystość konsumentom.

Krach narodowych systemów emerytalnych otwiera drogę niespotykanych dotąd możliwości doradcą i pośrednikom finansowym oraz daje im okazję do pomocy klientowi w dokonywaniu wyborów dotyczących zarządzania jego finansami osobistymi.

Sytuacja (situation)

Brak odpowiedniego porzygotowania i szkoleń stanowi problem wielu doradców i pośredników finansowych, dlatego też FECIF dba o jakość szkoleń oraz zapewnia im pomoc.

FECIF wykazuje dużą determinację w reprezentacji fundamentalnych interesów swoich członków poprzez przedstawienie podstawowych założeń zawodu w środowisku, obronę interesów nie tylko klientów ale także europejskiej gospodarki.

FECIF jako niezależna organizacja non profit występuje w imieniu doradców i pośredników finansowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii.

 

 

 

 

 

 

 

 

fecif_logo

 

Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (FECIF)
Avenue Louise 143/4
B-1050 Brussels
BELGIUM

©2024 FECIF  |  Privacy Policy  |  Legal  |  Copyright  |  Contact

 

 

FECIF is a member of:  

 

 

 

concept & design by ivan cuk