FECIF - The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries
Our Aims

Nasze cele

FECIF dąży do rozwoju koncepcji niezależnego doradztwa i pośrednictwa finansowego w Unii Europejskiej poprzez wypełnianie swojej misji:

jednoczyć i koordynować działania różnych europejskich stowarzyszeń, reprezentując sektor finansowy bez żadnej dyskryminacji,
reprezentować swoich członków przed różnymi organami Unii Europejskiej, broniąc ich moralnych, zawodowych i finansowych interesów, grać aktywną rolę w budowaniu regulacji działań doradców i pośredników finansowych w Unii Europejskiej,
zachęcać do wymiany informacji i doświadczeń między członkami organizacji,
definiować niezbędne standardy i podstawowe prawa związane z funkcjonowaniem doradców i pośredników finansowych, dla zapewnienia ochrony sektora doradztwa i pośrednictwa oraz jego wizerunku w społeczeństwie. Fecif przygotowuje i wdraża rozwiązania mające na celu rozwój sektora doradztwa i pośrednictwa finansowego,

FECIF dąży do bliskiej współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami zrzeszającymi konsumentów np. AILO, EuroFinuse, Euro-Shareholders, EFAMA, EurelPro, EFB, Insurance Europe.

FECIF jest aktywnie zaangażowany w formułowanie postanowień prawnych, jak i wdrażanie założeń regulujących działania marketingowe na rynku produktów i usług finansowych,

FECIF pragnie ułatwić doradcą i pośrednikom finansowym w Unii Europejskiej, wspólne działania na rzecz budowy bardziej zaawansowanych systemów współpracy z klientem.

Wszystkie europejskie stowarzyszenia zrzeszające doradców i pośredników finansowych zostały zaproszone do zostania członkami FECIF. Zdecydowana większość przyjęła to zaproszenie, zdając sobie sprawę z tego jak ważny jest wspólny głos podczas dialogu z instytucjami państwowymi.

FECIF koordynuje wszystkie działania ze swojej głównej siedziby w Brukseli.

 

 

 

 

 

fecif_logo

 

Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (FECIF)
Avenue Louise 143/4
B-1050 Brussels
BELGIUM

©2024 FECIF  |  Privacy Policy  |  Legal  |  Copyright  |  Contact

 

 

FECIF is a member of:  

 

 

 

concept & design by ivan cuk