FECIF - The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries

Przedmioty dzialania

Broker*: (Advisor)

Niezależny broker jest zdefiniowany jako indywidualna jednostka, nie powiązana z żadną instytucją finansową, posiadająca kompetencję do swobodnego doboru produktów i usług finansowych dostępnych na rynku.

  • doradca świadczy usługi dla klienta,
  • doradca jest całkowicie niezależny i zobligowany do dostarczania niezależnych rozwiązań,
  • broker jest wynagradzany przez klienta,
  • prawdziwi, niezależni brokerzy liczą zaledwie 8 % całej europejskiej wspólnoty doradców i pośredników finansowych,

* W Polsce brokerzy współpracują jedynie z przedsiębiorstwami. Na dzień obecny na naszym rynku nie funkcjonuje usługa brokerska dla osób fizycznych.

Pośrednik: (Agent)

Pośrednik jest wynagradzany przez dostawcę usług lub produktów, które poleca klientowi.

  • większość europejskich pośredników (52 %) posiada w swojej ofercie od 3 do 5 produktów różnych dostawców,
  • Multi produktowi pośrednicy nie dają klientom całkowicie bezstronny rad**, ale są lepszym rozwiązaniem dla klienta niż pośrednicy współpracujący z jedną instytucją, ze względu na większy wybór możliwości finansowych. Pośrednicy reprezentujący jedną firmę, nie doradzają klientowi, ponieważ nie oferują klientowi żadnego wyboru.

** W Polsce dobór najlepszych produktów na rynku dla klientów leży po stronie przedsiębiorstwa zatrudniającego pośredników. Wybór klienta ogranicza się do wybrania produktu, który jest najbardziej odpowiednie dla jego sytuacji, z pośród już wyselekcjonowanych produktów przez firmę doradczą.

Wspólne zobowiązania brokerów i pośredników: (Advisers and Agents have jointly obligations)

  • zapewnienie efektywności pracy za pomocą dostępnych narzędzi, stanowiących gwarancję jakości dla klientów,
  • posiadanie niezbędnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,
  • posiadanie niezbędnych kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia,
  • podleganie pod instytucję nadzoru nad rynkiem finansowym.

 

 

 

 

 

fecif_logo

 

Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (FECIF)
Avenue Louise 143/4
B-1050 Brussels
BELGIUM

©2024 FECIF  |  Privacy Policy  |  Legal  |  Copyright  |  Contact

 

 

FECIF is a member of:  

 

 

 

concept & design by ivan cuk